Nieuwste nummer: Vijftig jaar Holland

Regionale, vooral lokale, geschiedenis mag zich in een grote populariteit verheugen, wat waarschijnlijk alles te maken heeft met sterke lokale identiteiten en binding. Holland Historisch Tijdschrift probeert die binding en historische identiteit vorm te geven door zich bezig te houden met geschiedenis op regionaal niveau en met een (deels) wetenschappelijke inslag. Al vijftig jaar doen wij dat met succes!

Met dit nieuwe nummer gaat Holland zijn vijftigste jaargang in. Tijd voor een feestje! We staan stil bij de geschiedenis van het eigen blad, maar kijken ook vooruit.

Dit nummer is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland en het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland.