Nieuw nummer ‘Op zoek in Holland’ (2019-4)

Het laatste nummer van 2019 is er één zonder thema, maar wel vol mooie en verrassende verhalen over de Hollandse geschiedenis. Met een aantal onvoorziene ontdekkingen als gevolg. Wist u bijvoorbeeld dat de zestiende-eeuwse handelsnetwerken in Enkhuizen cruciaal waren voor het handelscentrum dat Amsterdam in de eeuw daarna zou worden? Isabel Casteels laat dit zien in een bewerking van haar masterscriptie waarmee ze Holland scriptieprijs 2018 won.

En wat de denken van de Keurbijbel: velen die deze bijbeleditie kennen gaan er voor het gemak vanuit dat ‘keur’ verwijst naar een kwaliteitsstempel. Marieke Maathuis maakt in haar artikel echter duidelijk dat de naam verwijst naar de familie Keur die in een tijd ver voor Facebook en Instagram meesterlijk was in het promoten van de eigen producten. Nog altijd is de Keurbijbel een begrip.

Ook biedt dit nummer inzicht in het ontstaan van leprozerieën in middeleeuwse steden. Hoe kan het dat leprozen, mensen met een chronische infectieziekte die voornamelijk de huid en het zenuwstelsel aantast, aanvankelijk uit de steden werden geweerd, maar na verloop van tijd bij elkaar werden gebracht? Daan van Leeuwen laat zien welke motieven hierachter schuilgingen. Kortom, een nummer dat uiteenlopende nieuwe inzichten biedt in de geschiedenis van Holland.

Het nummer is voor € 12,50 te koop in onze webshop.