Jaargang 45 – 2013

Havens in Holland (2013-3/4)

REDACTIONEEL Veelzijdige havens

MANON VAN DER HEIJDEN ‘De gezinseconomie in Hollandse havensteden 1580-1800’

JOOST SCHOKKENBROEK ‘Havens; plaatsen van herinnering of vinexlocaties van de toekomst?’

KIM ZWEERINK Hollandse havens. Verspreidingspatroon en ruimtelijke transformatie, 13de-20ste eeuw

PEPIJN BRANDON ‘Wie raapt de spaanders? Onrust aan de Amsterdamse admiraliteitswerf in ‘rustige jaren’’

HUGO LANDHEER ‘Een maandceelhouder en zijn klanten. De Amsterdamse logementhouder Hendrik Klaver’

JAC J. BAART ‘Rotterdam 1940-1945. Rampspoed, ertskonvooien en profijtelijke projecten’

PAUL VAN DE LAAR ‘Shock cities: Liverpool, Marseille en Rotterdam en de beeldvorming van de negentiende-eeuwse havenstad’

MARTINE VAN LEEUWEN Tijdingen: De HAVENsafari: een nieuwe kennismaking tussen haven en stad

REMCO VAN DIEPEN Beeldessay: Noord-Holland en de Zuiderzeewerken. Uit de fotoalbums van Karel Albert Bazlen

BENNO VAN TILBURG Column: Batavialand

GIJS ROMMELSE Topstuk: Een notitieboekje uit een Brielse beerput

Recensies

MINTE KAMPHUIS Uitsmijter: Haring

2013-3/4


Landsverdediging in Holland (2013-2)

PIET KAMPHUIS ‘Militair Erfgoed’

JAAP EVERT ABRAHAMSE en MENNE KOSIAN ‘De verdediging van Amsterdam van de middeleeuwen tot de Koude Oorlog’

ESTHER VOGELAAR ‘Herbestemming van de Forten Noorddijk en Pensterdijk’

STEVEN VAN SCHUPPEN ‘Effecten van de aanleg van de Atlantikwall’

GIJS ROMMELSE Beeldessay: ‘De Hollandse Waterlinie’

CARIN GAEMERS Tijdingen: ‘The Fabulous Bunkerboys uit Den Haag’

KEES MOELIKER Column: ‘Bunkervleermuizen’

Recensies

UITSMIJTER ‘Rats, kuch en bonen’

2013-2


Bestuur in Holland (2013-1)

S. GROENVELD Van landsadvocaat naar raadpensionaris. De eerste fase van een Hollands ambt, 1477-1621

MART RUTJES ‘Zij willen over ons volksdeel de baas spelen’. Holland en de invoering van de eenheidsstaat 1795-1798

DIEDERIK SMIT Het belang van het Binnenhof. Plaats en politiek in het Koninkrijk der Nederlanden

ARJAN NOBEL en JACO ZUIJDERDUIJN Beeldessay: ‘Vergaderen’

NICO PIETERSE Column: ‘Luctor et Emergo?’

Recensies

2013-1