Jaargang 42 – 2010

Holland Historisch Tijdschrift (2010-4)

LISA OSKAMP en SANNE VAN DER VOORT Het lager onderwijs in Haarlem (1795-1813). De navolging van de schoolwetten in de praktijk

WILLEMIEN SCHENKEVELD Tussen kinderarbeid en bijbaan. Werk van schoolkinderen als bijdrage aan de gezinseconomie in noordelijk Noord-Holland 1930-1965

IRMGARD VAN KONINGSBRUGGEN Reviewartikel: Beschermde stads- en dorpsgezichten in Noord-Holland

FEMKE DIERCKS Hollands Spoor: Backers over de vloer

CARIN GAEMERS Tijdingen: De ziel van Gouda

WILLEMIJN WILMS FLOET Metamorfose: Spoorzone Delft

Boekbesprekingen

2010-4


Holland Historisch Tijdschrift: Crisis (2010-3)

JACO ZUIJDERDUIJN, GIJS ROMMELSE en CHRISTIAAN VAN BOCHOVE Inleiding: Toetssteen van de actualiteit. Crises toen en nu

LODEWIJK PETRAM De koersval van 1672 en de grenzen van het vertrouwen op de Amsterdamse aandelenmarkt

JEROEN SALMAN Spelen met de financiële crisis van 1720. De Aprilkaart in Het Groote Tafereel der Dwaasheid

HARM NIJBOER Een bloeitijd als crisis. Over de Hollandse schilderkunst in de 17de eeuw

GEERT H. MEDEMA ‘Om van een grote overlast en van leeggangers bevrijd te zijn’. De bouw van stedelijke armen- en werkhuizen in de 18de eeuw

JAN RUTGER VAN ZWET Begin en einde van ‘Le Roi décide seul!’

GERARD BORST Wat geld met mensen doet. Willem Paap en de financiële rampen van 1907

ERIK VAN DER KAM De introductie van een hulpmunt: de Zilverbons uit 1914

HARM PIETERS Metamorfose: Van hout naar steen

MARIEKE ANEMA en MATTHIAS VAN ROSSUM Van allegorie tot cartoon: crises in beeld

2010-3


Holland Historisch Tijdschrift (2010-2)

MAARTEN GUBBELS Boeren, bezit en bodemproblemen. Verklaringsmodellen voor de transitie van de Hollandse economie in de late middeleeuwen

ADRI P. VAN VLIET De visserij van ‘het arme seedorp van der Heij’. De teloorgang van een bedrijfstak in de 17de eeuw

DANIELLE VAN DEN HEUVEL en ELISE VAN NEDERVEEN MEERKERK Huishoudens, werk en consumptieveranderingen in vroegmodern Holland. Het voorbeeld van de koffie- en theeverkopers in 18de-eeuws Leiden

WOUT TROOST Reviewartikel: Nieuwe vergezichten op het Rampjaar 1672

ARJAN NOBEL Metamorfose: Holland in Arnhem

TESSA VOS Hollands Spoor: Gedroomd papier

Boekbesprekingen

2010-2


Holland Historisch Tijdschrift (2010-1)

MICHEL REINDERS ‘De borgers komen uyt alle steden met requesten’. Pamfletten, petities en de transformatie van politieke cultuur in de late 17de eeuw

ANNE PETTERSON Aardappelnood. Amsterdamse arbeiders en het socialisme tijdens het Aardappeloproer van 1917

CHRISTIAAN VAN DER SPEK Reviewartikel: Trekvaarten, trekpaden en trekschuiten

MATTHIAS VAN ROSSUM Metamorfose: Holland in India? Erfgoed in verval

ILONA VAN TUINEN Hollands Spoor: Driemaal ’t Gooi: Kasteel Sypesteyn, Dudok en Comenius

Boekbesprekingen

2010-1