Jaargang 23 – 1991

Holland Historisch Tijdschrift: Kunst in opdracht in de Gouden Eeuw (1991-4/5)

J.W.J. BURGERS, P.G.M. DIEBELS, P. KNEVEL en J.C.M. PENNINGS Woord vooraf

MAARTEN JAN BOK en GARY SCHWARTZ Schilderen in opdracht in Holland in de 17e eeuw

BRAM KEMPERS Opdrachtgevers, verzamelaars en kopers. Visies op kunst in Holland tijdens de Republiek

MARIJKE SPIES Betaald werk? Poëzie als ambacht in de 17e eeuw

RUDOLF RASCH Om den armen dienst te doen. De Amsterdamse Schouwburg en de godshuizen gedurende het laatste kwart van de 17e eeuw

LOUIS PETER GRIJP ‘Geluckigh die op den VAL-LET’ Uit de beroepspraktijk van de luitspeler Nicolaes Vallet (ca. 1583-ca. 1643)

DEDALO CARASSO en KOEN VAN DER SPEK Museumnieuws: Helden van Het Vaderland. De Nederlandse geschiedenis in 253 19e-eeuwse schilderijen verbeeld

BOEKENNIEUWS

1991-4/5


Holland Historisch Tijdschrift (1991-3)

A.P. PRUISSERS, H.H. VOS en L. VAN DER VALK De geologische en landschappelijke ontwikkeling van het Breedsaapduingebied

W. VAN TUYL Waar lag het beneficium van Dirk Bavenzoom?

R. VAN ANSWAARDEN Het dijkgraafschap van Medemblik in het geding. Holland als rechtsstaat anno 1509

H.L. HOUTZAGER Gelukkig geneesheer tot Delft. Reinier de Graaf (1641-1673), 350 jaar geleden geboren

MUSEUMNIEUWS

BOEKENNIEUWS

1991-3


Holland Historisch Tijdschrift (1991-2)

A.K. DE MEIJER OSA Augustijnen aan het Spaarne. Nogmaals het graduale van 1493-1494

J. KOK ‘Ontijdige liefde’ . De ontwikkeling in het vóórkomen van gedwongen huwelijken, Noord-Holland 17e-20e eeuw

ARNOLD VAN DER VALK Amsterdam in aanleg. Een proeve van toegepaste geschiedenis in de sfeer van de planologie

MUSEUMNIEUWS

BOEKENNIEUWS

1991-2


Holland Historisch Tijdschrift (1991-1)

F.A. VAN LIEBURG Het gereformeerde conventikelwezen in de classis Dordrecht in de 17e en 18e eeuw

ROB VAN BAARLE Een Koreaanse toerist in 1885. Een beschouwing over enkele Hollandse steden door Yu Kil-chun

HERMAN NOORDEGRAAF F.W.N. Hugenholtz als voorganger van de Protestantenbond in Schiedam

MUSEUMNIEUWS

BOEKENNIEUWS

1991-1