Nieuw | Digitaal Holland (2020-1)

Termen als E-humanities en Digital Humanities raken zo langzamerhand ingeburgerd in het vocabulaire van historici. Vanuit de grote subsidieverstrekkers wordt sterk ingezet op de digitalisering van gegevens die door onderzoekers worden verzameld om deze toegankelijk te kunnen maken voor een groter publiek én de opslag daarvan voor de toekomst te garanderen. Daarnaast heeft de digitalisering van historische data nieuwe onderzoeksmethoden mogelijk gemaakt door middel van bijvoorbeeld linked data.

In dit themanummer laat de redactie historici aan het woord die door middel van de groeiende digitale mogelijkheden nieuwe vragen hebben kunnen stellen én beantwoorden over de geschiedenis van Holland.