Historisch Tijdschrift Holland 1973-6

A.A. ARKENBOUT Het kasteleinschap van de burcht van Oostvoorne

P. VAN SCHAIK Een Hollands Portret. Wouter Sluis

J. GESELSCHAP Triest avontuur van een schoolmeester

P.Th.J. KUYER Een portret van Meester Servaes Pietersz. Fabri in het Stedelijk Museum te Schiedam

BOEKENNIEUWS

1973-6


Historisch Tijdschrift Holland 1973-5

C.L. DEELDER en A.H. HUUSSEN Opmerkingen betreffende de kuilvisserij op de voormalige Zuiderzee, voornamelijk in de zestiende eeuw

J. BELONJE De Rietveldlaan in de Zijpe

J.C. KORT Een schilderij van Leeuwenhorst

J.R. PERSMAN Het jacht van ’s-Graveland

A.M. HULKENBERG ‘Dever’ te Lisse

C. HOEK De oudste vermelding van het Huis te Merwede

MEDEDELINGEN

AGENDA

1973-5


Historisch Tijdschrift Holland 1973-4

G. DE VRIES Zeventiende-eeuwse haarkloverij

C. HOEK Pernis zonder olie

R. RENTENAAR Regionaal-historische bibliografie van Holland over 1972

BOEKENNIEUWS

VRAAG EN AANBOD

AGENDA

1973-4


Historisch Tijdschrift Holland 1973-3

A.M. VAN DER WOUDE Het gebruik van de familienaam in Holland in de zeventiende eeuw

E.M.Ch.M. JANSON Kasteel de Wittenburg in Wassenaar

L.P. LOUWE KOOYMANS Archeologische ontdekkingen in het Rijnmondgebied

D.E.H. DE BOER Nogmaals Philips Persoenressone

BOEKENNIEUWS

VERENIGINGSNIEUWS

MEDEDELINGEN

1973-3


Historisch Tijdschrift Holland 1973-2

Bij de vragenlijst

J. GESELSCHAP Oude plattegronden van Gouda

C. HOEK De Hof te Vlaardingen

J. KLUIVER De dertien oude mannen van Rotterdam

VRAAG EN AANBOD, ERRATA

D.H. COUVÉE Men sagh Haerlem bestormen

BRONNENUITGAVE

MEDEDELINGEN

BOEKENNIEUWS

1973-2


Historisch Tijdschrift Holland 1973-1

A.G. VAN DER STEUR De Warmondse kunstschilder Quirinius van Briemen (Leiden 1693-Warmond 1774)

H.E. HENKES Glasvondsten afkomstig van het kasteel “Valckensteyn” te Poortugaal

L.P. LOUWE KOOYMANS Archeologische ontdekkingen in het Rijnmondgebied

B. RINGELING De overgang van de Sint Adrianuskerk te Naaldwijk naar de nieuwe religie in 1572

C. HOEK Heer Floris van Alkemade als oprichter van windwatermolens

MEDEDELINGEN

AGENDA

ERRATA

1973-1

 

Historisch Tijdschrift Holland 1972-6

C. HOEK De regeling van het dijkonderhoud in Schieland

H. VAN HOOGDALEN Waar woonden de ‘lieden’ van Benthem? In of bij Gorinchem?

A.J. BUSCH H. van Hoogdalen, 1898-1970

C. HOEK Drie afbeeldingen uit 1646 van het kasteel van Geervliet

ARCHIVALIA

ERRATA

BOEKENNIEUWS

AGENDA

1972-6


Historisch Tijdschrift Holland 1972-5

C. HOEK De ontwikkeling gedurende de dertiende eeuw van het verdedigbare bakstenen huis in het Maasmondgebied

A.A. ARKENBOUT en H. VAN DER GRAAF De kapel en het kapittel van Sint Paneras op het Hof te Oostvoorne

J.C. KORT De heren van der Merwede, 1243-1403

J. DE BAAN Gerestaureerde Dorpskerk van Spijkenisse

ARCHEOLOGIE

BOEKENNIEUWS

AGENDA

1972-5


Historisch Tijdschrift Holland 1972-4

Th.E. JENSMA De herdenking van de eerste vrije statenvergadering 1572-1972

J.J. WOLTJER Het beeld vergruisd?

J.A. VAN DORSTEN Alternatieven

O.J. DE JONG Wat kwam van religievrijheid terecht?

W. VEERMAN Werktekeningen van de goudse glazen

J.M. DE GROOT Hogenberg’s prentwerk

P.L. PENNINGNIEUWLAND Het hof in Dordrecht

W. VEERMAN Restauratie van de Statenzaal

AGENDA

ERRATA

1972-4


Historisch Tijdschrift Holland 1972-3

Vijfentwintig jaar ‘Vigilate’

R. RENTENAAR Regionaal-historische bibliografie van Holland over 1971 (met aanvullingen uit de voorgaande jaren)

C.H. DE COCK-VAN MEER Capelle aan de IJssel in de middeleeuwen

J.R. PERSMAN Marten Cop te Uitdam, van schoolmeester tot tapper

VERENIGINGSNIEUWS

MEDEDELINGEN

AGENDA

1972-3


Historisch Tijdschrift Holland 1972-2

P.C. BEUNDER De Zwammerdam na 800 jaar definitief verwijderd

M. VAN DER KOOY De Hof te Schie

M.A.M. KLOMPÉ Aantekeningen voor de opening van de tentoonstelling in Brielle op 14 maart 1972

AGENDA

C. HOEK Een vorm van liefdadigheid in de middeleeuwen

1972-2


Historisch Tijdschrift Holland 1972-1

J.G. SMIT Philips Persoenressone, rentmeester van Noord-Holland in 1351

J.P.GEUS De juiste ligging en betekenis van Ketelban bij Warmenhuizen

J. GESELSCHAP Een admiraal en zijn nalatenschap

ARCHIEFINVENTARISSEN gepubliceerd in 1870 en 1871

BOEKENNIEUWS

MEDEDELINGEN

AGENDA

1972-1

Historisch Tijdschrift Holland 1971-5

H. SCHMITZ Schiedam en de pest

D. VAN TOL Het ambacht van Philips van Wassenaar

BOEKENNIEUWS

MEDEDELINGEN

VRAAG EN AANBOD

AGENDA

1971-5


Historisch Tijdschrift Holland 1971-4

H. SARFATIJ Friezen – Romeinen – Cananefaten (II)

PERSONALIA

R. RENTENAAR Regionaal-historische bibliografie van Holland over 1970 (met aanvullingen over 1969)

VERENIGINGSNIEUWS

MEDEDELINGEN

AGENDA

1971-4


Historisch Tijdschrift Holland 1971-3

F.C.J. KETELAAR Clerc (secretaris) en pensionaris van de stad Dordrecht

A.A. ARKENHOUT De valkerij in Voorne tijdens de middeleeuwen

R. RENTENAAR Het nieuwe oorkondenboek van Holland en Zeeland

VERENIGINGSNIEUWS

MEDEDELINGEN

1971-3


Historisch Tijdschrift Holland 1971-2

J. GESELSCHAP Rumoer over Jan van Dam

H. SARFATIJ Friezen – Romeinen – Cananefaten

BOEKENNIEUWS

MEDEDELINGEN

VERENIGINGSNIEUWS

1971-2


Historisch Tijdschrift Holland 1971-1

J.J. BEYERMAN De (tweede) pokkenepidemie te Oud-Beijerland, 1883/1884

C. HOEK Het graven van de Poldervaart

C. HOEK Maerlant en Teylingen. Een aanvulling

BOEKENNIEUWS

MEDEDELINGEN

1971-1

Historisch Tijdschrift Holland 1970-6

Drs. E. PELINCK Adriaan Pieter Twent en zijn bezittingen De Pauw en Raaphorst

Mr. F.C.J. Ketelaar De Politieke ordonnatie op Voorne. Op zoek in de archieven naar het arrest van de hoge raad van 23 juni 1621

ARCHIEFNIEUWS

BOEKENNIEUWS

MEDEDELINGEN

1970-6


Historisch Tijdschrift Holland 1970-4/5

J.Th. DE SMIDT en A.H. HUUSSEN JR. De Grote Raad van Mechelen als hoogste rechtscollege in de Nederlanden

A.J.M. KERCKHOFFS-DE HEY Een Gorkumse erfeniskwestie

A.H. HUUSSEN JR. Twee onbekende kaarten van de Schie ter hoogte van de Oostabtspolder (Delfland)

P.A. HENDERIKX Het geschil tussen Amsterdam en Friesland over de heffing van het paalgeld (1551-1561)

H.A. DIEDERIKS Rechten van Nieuwpoort in het geding

C.L. VERKERK Een afschrift van een handvest van Nieuwpoort, gevonden in het archief van de Grote Raad van Mechelen

1970-4/5


Historisch Tijdschrift Holland 1970-3

A.A. ARKENHOUT Het Hof van de Heren van Voorne te Brielle in de jaren 1373-1564 (II)

Drs. R. RENTENAAR Regionaal-historische bibliografie van Holland over 1969

KORTE BERICHTEN

VRAAG EN AANBOD

MEDEDELINGEN

BOEKENNIEUWS

VERENIGINGSNIEUWS

NASCHRIFT: Regionaal-historische bibliografie van Holland over 1969

1970-3


Historisch Tijdschrift Holland 1970-2

Mr. J. GESELSCHAP Messen uit Gouda

A.A. ARKENBOUT Het Hof van de Heren van Voorne te Brielle in de jaren 1373-1564

KORTE BERICHTEN

BOEKENNIEUWS

VRAAG EN AANBOD

ARCHIEFNIEUWS

AGENDA

VERENIGINGSNIEUWS

MEDEDELINGEN

1970-2


Historisch Tijdschrift Holland 1970-1

N. PLOMP Het einde van een middeleeuwse toestand te Woerden

Ir. A. HAVINGA Een transactie van de regering der Bataafse Republiek met een firma in het vijandige Engeland

Drs. H.A. DIEDERIKS De Huigendijk

BOEKENNIEUWS

ARCHIEFNIEUWS

ARCHAEOLOGIE

MEDEDELINGEN

VERENIGINGSNIEUWS

1970-1

Historisch Tijdschrift Holland 1969-6

J.L. VAN DER GOUW Afscheid G.J. Lugard, gemeentearchivaris van Schoonhoven

C. HOEK Den Briel en Maerlant

A.M. VAN DER WOUDE Wie wil helpen? Project analfabetisme

MEDEDELINGEN en AGENDA

PUBLICATIES van G.J. Lugard, gemeentearchivaris van Schoonhoven

1969-6


Historisch Tijdschrift Holland: Stedennummer 1969-4/5

C. VAN DE KIEFT Inleiding

Th. E. JENSMA Dordrecht

J.J. TEMMINCK Haarlem

W. DOWNER Leiden

P.H.J. VAN DER LAAN Amsterdam

J. FOX Gorinchem

BIJLAGE

1969-4/5


Historisch Tijdschrift Holland 1969-3

P.J. WESTERDIJK en J. FOX Het inrijhek van de Ridderhofstad Holy

A.G. VAN DER STEUR Het aantal inwoners van Warmond in de loop der eeuwen

J. GESELSCHAP Een landmatenprobleem: De verhouding tussen gaarde en roede

BOEKENNIEUWS

ARCHIEFNIEUWS

MEDEDELINGEN

AGENDA

1969-3


Historisch Tijdschrift Holland 1969-2

J.HOF Wie was Willem Procurator?

C. VAN DE KIEFT In Memoriam Mr. S.J. Fockema Andreae 1904-1968

H. SARFATIJ Kasteelbouw en –bouwers in Holland (II)

ARCHIEFNIEUWS

BRONNENPUBLICATIES

BOEKENNIEUWS

AGENDA

VRAAG EN AANBOD

1969-2


Historisch Tijdschrift Holland 1969-1

TEN GELEIDE

A.M. LUYENDIJK-ELSHOUT Boerhaaveherdenking 1668-1968. Bijeenkomst te Leiden en te Voorhout

A.J.F. GOGELEIN De tentoonstelling van het leven en werk van Herman Boerhaave (1668-1968

J. GESELSCHAP Gouda’s Glashuis

H. SARFATIJ Kasteelbouw en –bouwers in Holland (I)

BOEKENNIEUWS

MEDEDELINGEN

VERENIGINGSNIEUWS

1969-1