Holland Historisch Tijdschrift (2003-4)

VOORWOORD

ARTHUR GROEN Opkomst en ondergang van de rolrederij in de banne Uitgeest. Een bijdrage tot de geschiedenis van de zeildoekweverij

HARM KAAL en JELLE VAN LOTTUM Duitsers in de polder. Duitse warmoeziers in Watergraafsmeer in de 18de en 19de eeuw

DE ARCHIEVENMAN Het Gemeentearchief te Leiden

MAARTEN HELL en ANNEMARIEKE WILLEMSEN Buitendijks: Gerard Rooijakkers over Holland

CINDY VAN WEELE Hollands Spoor: Ons’ Lieve Heer op Solder – Een kerk als museum, een museum als kerk

INGRID VAN DER VLIS Tijdingen: Actueel Verleden maakt eerste concrete plannen bekend

2003-4


Holland Historisch Tijdschrift: Vervalsen in Holland (2003-3)

SANDRA LANGEREIS Vervalsen in Holland. Een historiografische benadering

JAN BURGERS en MARCO MOSTERT Oorkondenvervalsing in Holland? De rehabilitatie van het 12de- en 13de-eeuwse Hollandse oorkondenwezen

MARIJKE CARASSO-KOK De ‘Anonymus achter Pontanus’ en diens oudste beschrijving van Amsterdam. Falsificatie of restauratie?

KOEN GOUDRIAAN De hoge geboorte van een vurige patriot. C.J. de Lange van Wijngaerden, held van Goejanverwellesluis en nazaat van de heren Van der Goude

MARTIJN EICKHOFF ‘De naam is ook al zoo echt Romeinsch’: Meester Kramer en de mythe van het Romeinse Castricum

REMCO ENSEL Hollandse Heimat. Nationalisme en de fotografie van het landschap in het Interbellum

LUCIA H. ALBERS Tastbaar Verleden: Follies, bizarre architectuur in Holland. Van houten kluizenaars en andere tuinsieraden op de landgoederen Beeckestijn, Velserbeek, Elswout en Frankendael

2003-3


Holland Historisch Tijdschrift (2003-2)

MANON VAN DER HEIJDEN De kosten van het Beleg van Haarlem, 1572-1593

T.M. HOFMAN Zeeuwse vastberadenheid voor een nationale synode. Reactie op Anne de Snoo, ‘De val van Oldenbarnevelt’, Holland 34 (2002), nummer 2

ANNEMARIEKE WILLEMSEN ‘Poppe-goed en anders niet’. Speelgoed in Holland in de 16de en 17de eeuw

Boekbesprekingen

CINDY VAN WEELE Tastbaar Verleden: Willem Arnold Witsen in Amsterdam en Dordrecht

2003-2


Holland Historisch Tijdschrift (2003-1)

MARIO DAMEN Het Hof van Holland in de late Middeleeuwen

SERGE TER BRAAKE In dienst in Den Haag. Makelaardij bij het Hof van Holland aan het eind van de Middeleeuwen (1483-1506)

MAARTEN VAN BOURGONDIËN Medemblik voor het Hof van Holland. De financiële problemen van een Hollandse stad gedurende het laatste kwart van de 15de eeuw

JUR KINGMA Het Noordzeekanaal 1863-1883

CINDY VAN WEELE Tastbaar Verleden: Henricus Hollandus. De portretkunst van Hendrick Goltzius (1558-1617)

CAROLIEN VOIGTMANN Tastbaar Verleden: Hendrick Goltzius en de penningkunst

2003-1

Holland Historisch Tijdschrift (2002-4)

JACO ZUIJDERDUIJN De secrete vroedschap. Een informeel Leids adviescollege tussen 1530 en 1551

MARJAN DE KRUIK Kinderarbeid in de Vlaardingse haringvisserij

PETER STABEL Holland in de Middeleeuwen. Een regio ontdekt haar geschiedenis

Boekbesprekingen

HENK VAN DER LINDEN Tastbaar Verleden: Priester Hendrik in Jacobswoude. Eerbetoon aan een middeleeuwse pionier en de scheppers van ons Groene Hart

PATRICK VLEGELS en HENK LOOIJESTEIJN Binnenlopen. Privé-handel en smokkel

2002-4


Holland Historisch Tijdschrift: Adel in Holland (2002-3)

JOHANNA MARIA VAN WINTER Adel in Holland

MENNO DIJKSTRA en JAN DE KONING Zeldzaam van aard, edel in bedoeling en gepast van uitvoering? Een archeologisch perspectief op de Hollandse huldtonelen

ANTHEUN JANSE Toernooicultuur en adelscultuur in middeleeuws Holland

HANS COOLS Aristocraten in de polder. Over de geleidelijke opkomst van een bovengewestelijke adelsgroep in Holland, ca. 1430-ca.1530

MAARTEN PRINS Van stadsregenten tot landjonkers. De Jonkheren Van Foreest 1750-1920

ELIZABETH DEN HARTOG Tastbaar Verleden: Teylingen ‘d’eenige antiquiteit van Holland’

2002-3


Holland Historisch Tijdschrift (2002-2)

ANNE DE SNOO De val van Oldenbarnevelt: de ‘zeefprenten’ van Adriaen van de Venne

JUR KINGMA De Rollen omgekeerd. Engels-Nederlandse technische samenwerking bij de aanleg van het Noordzeekanaal

Boekbesprekingen

JORI ZIJLMANS Tastbaar Verleden: Hond & Baas. Hollanders en hun honden: een cultuurgeschiedenis

2002-2


Holland Historisch Tijdschrift (2002-1)

MAARTEN HELL ‘Rechters in ’t hoochste resort’. Hollandse invloed op Amsterdamse justitie tijdens de Republiek

Boekbesprekingen

PATRICK VLEGELS Tastbaar Verleden: De Nieuwe Hollandse Waterlinie

2002-1

Holland Historisch Tijdschrift (2001-4)

E.M. SIEPERDA-STAAB Het Haarlemse Collegium Medicum als toezichthouder

PIETER SMIT Dr Petrus de Sonnaville (1765-1837): bestuurder, stadsarts van Alkmaar, dijkgraaf van de Schermeer

Boekbesprekingen

2001-4


Holland Historisch Tijdschrift: Wonen in Holland (2001-3)

ARIADNE SCHMIDT ‘Touching inheritance’. Mannen, vrouwen en de overdracht van bezit in Holland in de 17e eeuw

LEO LUCASSEN Het einde van een migratieregime: buitenlanders in Holland gedurende de 19e eeuw

Boekbesprekingen

MIEKE RIJNDERS Tastbaar Verleden: Willem, Wilhelmina en het ware koningschap. Het Wilhelmina-raam van Willem van Konijnenburg

2001-3


Holland Historisch Tijdschrift: Wonen in Holland (2001-2)

ELLIS KREUWELS en GERRIT VERHOEVEN Inleiding: Wonen in Holland

ADRI DUIVESTEIJN ‘Wonen is leven’. Naar een nieuwe visie op het woonbeleid

KEES VAN DER WIEL Baten en lasten van honderd jaar Woningwet

MARGRIET DE ROEVER In het kielzog van Cuypers. Projecten van een eigenbouwer in de 19e-eeuwse stadsuitbreidingen te Amsterdam

PETER HOFLAND Hok, niet voor menschen geschikt. Armoede, onreinheid en onbewoonbaar verklaarde percelen in Amsterdam

ARIE DE KLERK Den Haag, van dorp naar stad. Hoofdstukken uit de stedelijke ontwikkeling van Den Haag in de periode 1600-1900

THERA WIJSENBEEK-OLTHUIS Verhuizen in woelige tijden. Vluchten van en naar Den Haag tijdens de Opstand

2001-2


Holland Historisch Tijdschrift (2001-1)

D. PARLEVLIET De Rijnmond verstopt

LEO NOORDEGRAAF Mecenaat vóór en na de Opstand. Gebrandschilderde glazen in Hollandse kerken gedurende de late Middeleeuwen en vroegmoderne tijd

Boekbesprekingen

LEENDERT D. COUPRIE Hans Vredeman de Vries (1527-1606?) en zijn belang voor de Nederlandse architectuur

2001-1

Holland Historisch Tijdschrift (2000-5)

MADELON VAN LUIJK Mors certa, hora incerta. De zorg voor de doden bij lekenbroeder- en zusterschappen in Leiden in de late Middeleeuwen

HENK VISSCHER De gestijfde illusie? De prostituées van een luxueus Rotterdams bordeel

Boekbesprekingen

ERIC JAN WETERINGS Tastbaar Verleden: Langs Leidse industriemonumenten

2000-5


Holland Historisch Tijdschrift: Werken aan een open Amsterdam (2000-3/4)

KOOS BOSMA en KAREL DAVIDS Inleiding: Werken aan een open Amsterdam. Infrastructurele verbindingen tussen Amsterdam en de buitenwereld vanaf de 18e eeuw tot heden

WANTJE FRITSCHY Amsterdam en de verbinding van de IJ-oevers. Vier eeuwen ruimtelijke ontwikkeling

WYBREN VERSTEGEN Het Mare Liberum van het Amsterdamse riool

KAREL DAVIDS Sporen in de stad. De metro en de strijd om de ruimtelijke ordening in Amsterdam

KOOS BOSMA en MARTIJN VOS Een Amsterdamse snelweg door de lucht. De hoofdstad van Nederland en de nationale luchthaven 1919-1999

Boekbesprekingen

HANS ROOSEBOOM Tastbaar Verleden: Tussen wens en waarheid: foto’s van Reinhardt Herman Herwig

2000-3/4


Holland Historisch Tijdschrift: Carrières en cultuur (2000-1/2)

KOEN GOUDRIAAN Voorwoord: Carrières en cultuur

D. VAN DER HORST Cornelis Felix van Maanen, dienaar van vele heren

R.E. DE BRUIN Door het soevereine volk gekozen. Lokale bestuurders in Holland en Utrecht,1795-1798

GERT OOST Storm en drang tot muzikale verbeelding. Illustratieve muziek in de Nederlanden rond 1799

FRANS GRIJZENHOUT Een carrière in cultuur: Cornelis Sebille Roos (1754-1820)

HENK GRAS De geschiedenis van de Rotterdamse schouwburg is die van het Nederlands toneel

Boekbesprekingen

GERDA J. VAN HAM Tastbaar Verleden: Herstel in oude luister

2000-1/2

Holland Historisch Tijdschrift: Duizend jaar Holland (1999-4/5)

INLEIDING Duizend jaar Holland

MARCO MOSTERT Het jaar 1000 in Holland

J.W.J. BURGERS Holland omstreeks 1100. De 11e-eeuwse transformatie van het Westfriese graafschap

ELIZABETH DEN HARTOG ‘In wintertijt in Drechterlant…’ Over sarcofaagdeksels, kerken en de Hollands-Friese oorlogen

DICK E.H. DE BOER Holland in Pruisen, of: het gelijk van Vondel

WIM VAN ANROOIJ Literatuur, het Hollandse hof en de Hollands/Zeeuwse adel

LOUIS SICKING Hollands voorsprong ter zee

JOHAN KOPPENOL Het Gulden Jaar 1600 in gedichten

MILJA VAN TIELHOF De handel op de Oostzee. Een unieke momentopname van het bedrijfsleven

MYRIAM EVERARD Vrouwen voor ’t vaderland. Burgeres Van der Meer en de Bataafse politiek

GERRIT VALK en SUSAN SMIT Voetbal van 1900 tot 2000. Van vermaak voor welgestelde jongetjes tot miljoenen-business

PAUL KNEVEL Een milleniummuseum voor een nieuwe eeuw

GRADDY BOVEN Tastbaar verleden: 1799! Strijd achter de duinen

1999-4/5


Holland Historisch Tijdschrift (1999-3)

LIDEWIJ HESSELINK Goud- en zilversmeden en hun gilde in Amsterdam in de 17e en 18e eeuw

RONALD SLUIJTER ‘Gelijk beesten in een stal’ Uitbesteding van bejaarden door het Leidse Huiszittenhuis in de 18e eeuw

BOEKBESPREKINGEN

LIESKE TIBBE Tastbaar verleden: Arbeid en schoonheid vereend. De kunstenaar Richard Nicolaüs Roland Holst (1868-1938)

1999-3


Holland Historisch Tijdschrift (1999-2)

MANON VAN DER HEIJDEN Op de grens van spel en overtreding. Een bruiloftsritueel in de 16e en 17e eeuw

JAAP JACOBS De frustratie van Adriaen van der Donck, kolonist in Nieuw-Nederland

A.H. HUUSSEN JR. en C. WES-PATOIR Hoe een ambitieuze predikant te Smirna professor te Leiden werd. Brieven van Ds. Johannes Heyman en Gisbert Cuper, 1699-1710

BOEKBESPREKINGEN

EWOUD MIJNLIEFF Tastbaar verleden: Religieuze kunst in de kapel van het Museum het Catharina Gasthuis te Gouda

1999-2


Holland Historisch Tijdschrift (1999-1)

JEROEN BLAAK Worstelen om te overleven. De zorg om het bestaan in het Memoriaal van Hermanus Verbeeck (1621-1681)

OSCAR WESTERS Van uitspatting naar uitspanning? Veredeling van volksvermaken in Vlaardingen, 1904-1932

BOEKBESPREKINGEN

DEIRDRE CARASSO Tastbaar verleden: Een nieuw museum voor de Zaanstreek

1999-1

Holland Historisch Tijdschrift : Liefde in Holland (1998-4/5)

WILLEM FRIJHOFF Liefde in Holland. Inleiding

HANS DE WAARDT ‘Dar sy die vrouwen lieff hebben’ Magische middelen om mensen te manipuleren (1500-1800)

RENÉ VEENMAN Heinsius en Rossa: ware liefde? Over de liefdespoëzie van een Leidse humanist

LUUC KOOIJMANS Liefde in opdracht. Emotie en berekening in de dagboeken van Willem Frederik van Nassau

REIN VAN DER WIEL De onbeantwoorde liefde van Eduard Karsen voor Sara de Swart

MARTIN BOSSENBROEK en JAN H. KOMPAGNIE Zondige steden, preuts platteland? Prostitutie in Holland rond 1900

BOEKBESPREKINGEN

JOS VAN WATERSCHOOT Museumnieuws: Multatuli en het Legioen van Insulinde

1998-4/5


Holland Historisch Tijdschrift (1998-3)

LOUIS SICKING De Zuiderzee en de territoriale afronding van de Nederlanden onder Karel V

E.M. SIEPERDA-STAAB ‘Is geresolveerd van JA’. Het ontstaan van het Haarlemse Collegium Medicopharmaceuticum

JACK OTSEN Van Volksbibliotheek tot Openbare Leeszaal in Purmerend

BOEKBESPREKINGEN

GERDA J. VAN HAM Museumnieuws: Nationale schatten binnen handbereik

1998-3


Holland Historisch Tijdschrift (1998-2)

SASKIA M.C. LEUPEN De kloosters van de cellebroeders en –zusters in het graafschap Holland en Zeeland tot aan de Reformatie

MARLOU SCHROVER Groepsvorming onder Duitse aardewerkhandelaren in 19e-eeuws Holland en Utrecht

BOEKBESPREKINGEN

LODEWIJK WAGENAAR Museumnieuws: Industriële revolutie in windmolenland. Een kwestie van schaal

1998-2


Holland Historisch Tijdschrift (1998-1)

J.W.J. BURGERS Eer en schande van Floris V. Twee oude twistpunten over de geschiedenis van een Hollandse graaf

BOUDIEN DE VRIES Stabiliteit in een periode van verandering. De huwelijksleeftijd van de Amsterdamse elite, 1811-1883

BOEKBESPREKINGEN

SIMON GROENVELD Museumnieuws: De Vrede van Munster herdacht en getoond

RECTIFICATIE Artikel H. Gras, Holland 29, 4/5/ (1997) 240-256

1998-1

Holland Historisch Tijdschrift: Vermaak in Holland (1997-4/5)

MARJA KEYSER Inleiding

NELLEKE MOSER Succes in de marge. Rederijkers in Kethel aan het begin van de 17e eeuw

BENNIE PRATASIK De moeizame weg van het theaterleven in de provincie in de 18e eeuw

HENK GRAS De Rotterdamse kermis in de 19e eeuw. Het einde van een feesttraditie

JOS LEENDERS Vereeniging voor Volksvermaken te Hoorn 1870-1896

MARCEL WESTHOFF Alex Benno, exponent van de vooroorlogse Nederlandse film

TOM MEIJER Muziek op straat. Het draaiorgel

BOEKBESPREKINGEN

GUSTA REICHWEIN Museumnieuws: Museum Willet-Holthuysen 100 jaar

1997-4/5


Holland Historisch Tijdschrift (1997-3)

M.J. VAN GENT Vijftien mannen achter Jacoba van Beieren

KOEN GOUDRIAAN De verering van Sint Antonius in het middeleeuwse Gouda

INGRID VAN DER VLIS Bedeelden over armenzorg in 17e-eeuws Delft

GUUS J. BORGER Het Groene Hart als cultuurhistorisch monument

BOEKEBESPREKINGEN

J.F. HEIJBROEK Museumnieuws: De collectie Boendermaker

1997-3


Holland Historisch Tijdschrift (1997-2)

KOEN GOUDRIAAN Jonkvrouw Sophie van der Goude, haar familie en haar stad

BART IBELINGS De Hollandse paardenmarkten van de heer Van Wassenaer. De drie V’s (1554-1610

BOEKBESPREKINGEN

BARD SCHIPHORST Museumnieuws: Nederlands Biermuseum De Boom

1997-2


Holland Historisch Tijdschrift (1997-1)

C.L. VERKERK Vlaams-Hollandse connecties in de 10e eeuw. Relieken van Sint Bavo, Egmond en de Hof van de Hollandse Graaf in Haarlem

J.A.M.Y. BOS-ROPS De kohieren van de gewestelijke belastingen in Holland, 1543-1579

M. VAN TIELHOF Handel en politiek in de 16e eeuw. Een Amsterdamse Oostzeehandelaar tijdens de eerste jaren van de Opstand

BOEKENNIEUWS

MAARTEN BROCK en FLORIS MULDER Museumnieuws: N.V. Drukkerij De Spaarnestad. Geschiedenis van een Haarlems bedrijf

1997-1

Holland Historisch Tijdschrift: De Hollandse keuken (1996-4/5)

G.M.F. DORREN, M. KEBLUSEK, P. KNEVEL, E. KREUWELS en E.L. WOUTHUYSEN Ter inleiding

M.E. VAN DER MOLEN-WILLEBRANDS De verstandige kock of sorghvuldige huyshoudster. Een burgerlijk of elitair 17e-eeuws kookboek?

MARGRIET DE ROEVER ‘Gort met rosijne en frikkadellen’. Het dagelijks middagmaal van een 18e-eeuwse Amterdammer

CORA LAAN Consumptie van mineraalwater en een Delftse herberg

D.J. NOORDAM en A.J.M. FRIJNS ‘Een weldadig bestaan’. Leidse minnen en minnekinderen in de 18e eeuw

JOOP WITTEVEEN Aardappelrecepten in Nederland van 1600 tot 1850

BOEKENNIEUWS

INGRID MOERMAN Museumnieuws: Vernieuwde historische afdeling van museum De Lakenhal in Leiden

1996-4/5


Holland Historisch Tijdschrift (1996-3)

LUDY GIEBELS Woord vooraf

M.H.V. VAN AMSTEL-HORÁK Het akkoord van 1595 van het hoogheemraadschap van Rijnland

R.C.J. VAN MAANEN De ongemakkelijke verhouding tussen Leiden en Rijnland

L. BARENDREGT Leiden zorgt zelf voor haar waterhuishouding

LUDY GIEBELS De 19e eeuw. Het einde van akkoorden

BOEKENNIEUWS

NEELTJE KÖHLER Museumnieuws: Pop-up. Het boek in beweging

1996-3


Holland Historisch Tijdschrift (1996-2)

ARTHUR GROEN Verpondingen op het Hollandse platteland: bron voor de lokale en regionale sociaal-economische geschiedenis. Het voorbeeld van Uitgeest (1690-1788)

THOMAS H. VON DER DUNK Hollandse Herleving rond Amsterdam. De terugkeer van de Gouden Eeuw in de architectuur van noordelijk Holland aan het einde van de 18e eeuw

BOEKENNIEUWS

SANDRA DE VRIES Museumnieuws: De nieuwe bestandscatalogus van het Stedelijk Museum Alkmaar. Een tipje van de sluier

1996-2


Holland Historisch Tijdschrift (1996-1)

J.C.N. RAADSCHELDERS Bestuurders van de stad Purmerend, 1600-1795

WENDY JANSEN Verfrissing van lichaam en geest. Aspecten van de wandeling in de 17e en 18e eeu

JOS LEENDERS De lof der kleurlooshed. Een kiezersvereniging, 1867-1886

BOEKENNIEUWS

ERIKA KUIJPERS Museumnieuws: Jongens en meisjes. Het leven in het Amsterdamse Burgerweeshuis

1996-1

Holland Historisch Tijdschrift: Vreemdelingen in Holland (1995-4/5)

J.A. BRUGMAN, P.G.M. DIEBELS, J.C.M. PENNINGS en F.W.A. VAN POPPEL Ter inleiding

AD KNOTTER Vreemdelingen in Amsterdam in de 17e eeuw. Groepsvorming, arbeid en ondernemerschap

PIET DE BAAR Leiden, stad van vluchtelingen

JAN LUCASSEN Tijdelijke of permanente vestiging van Duitsers in Holland

LEO LUCASSEN Het paspoort als edelste deel van een mens. een aanzet tot een sociale geschiedenis van het Nederlandse vreemdelingenbeleid

BARBARA HENKES Zedelijkheid en vaderlandsliefde bij de migratie van Duitse dienstmeisjes naar Nederland

J.F. HEIJBROEK Museumnieuws: Voor Nederland bewaard. De ‘verborgen’ verzamelingen van het Koninklik Oudheidkundig Genootschap

BOEKENNIEUWS

1995-4/5


Holland Historisch Tijdschrift (1995-3)

KOEN GOUDRIAAN Gouda en de Moderne Devotie

MARIEKE VAN DELFT ‘Ist schip van Haarlem, latet varen, tis vrij’ Haarlem en het recht van vrije lading aan het eind van de middeleeuwen. Een onbekend thema uit de geschiedenis van de Nederlandse handel

JOS W.L. HILKHUIJSEN Plateelbakkerij De Porceleyne Bijl

PAUL KNEVEL Gustav Mahler in Amsterdam

ANNELIES AERTS Museumnieuws: Banden met de VOC

BOEKENNIEUWS

1995-3


Holland Historisch Tijdschrift (1995-2)

ROB VAN GINKEL ‘De Afsluitdijk voltooid, de visserman berooid’. De strijd van de Texelse vissers om Zuiderzeesteun

H. STAPELKAMP De ’s-Gravenhaagsche Scheeps-Reederij (1839-1862). Geschiedenis van een kleine rederij

GERRIT VALK Het verblijf van Picasso in Nederland in 1905

E.J.G. LIPS Museumnieuws: Het Nederlands Architectuur Instituut (NAi)

BOEKENNIEUWS

1995-2


Holland Historisch Tijdschrift (1995-1)

E.H.P. CORDFUNKE en G.J.R. MAAT Sint Adelbert en Egmond, Mythe of werkelijkheid?

LYDIA HAGOORT Onbekend uittreksel uit de Gedenkschriften van Laurens Jacobsz. Reael

JOHAN KOPPENOL Jacht op een jongeling van ‘cleyn verstant’. Het omstreden auteurschap van het Leidse Armenrapport (1577)

PETER PRINS Hendrik Spiekman. Sociaal-democratishe pionier in Rotterdam

JOS RAADSCHELDERS De gemeente georganiseerd? Bestuurlijke ontwikkeling in archiefbestanden

BOEKENNIEUWS

1995-1

Holland Historisch Tijdschrift: Gedrukt in Holland (1994-4/5)

M. KEBLUSEK Inleiding

PAUL DIJSTELBERGE De Cost en de Baet. Uitgeven en drukken in Amsterdam rond 1600

GABRIELLE DORREN en GARRELT VERHOEVEN De twee gezichten van Claes Braau (circa 1636-1707). Een katholieke drukker en boekverkoper in Haarlem

E.O.G. HAITSMA MULLER Woord en beeld. Titelprenten van enkele Nederlandse historische werken uit de 17e en 18e eeuw

RUDOLF RASCH Etienne Roger en Michel-Charles le Cène. Europese muziekuitgevers te Amsterdam, 1696-1743

JOSÉ DE KRUIF ‘En nog enige boeken van weinig waarde’. Boeken in Haagse boedelinventarissen halverwege de 18e eeuw

ONNO DE WIT De drukker en uitgever A.W. Sijthoff te Leiden. Een innovatief ondernemer in de tweede helft van de 19e eeuw

DICK DOOIJES Een vruchtbare samenwerking. Een lettergieterij van Tetterode en de ontwerper Sjoerd H. de Roos

KEES BROOS Museumnieuws: Wandkaarten van Frederick de Wit (ca 1630-1706), uitgever te Amsterdam

BOEKENNIEUWS

1994-4/5


Holland Historisch Tijdschrift (1994-3)

B.R. DE MELKER Graven naar de waarheid. Stond het kasteel van de heren van Amstel in Amsterdam?

E.W.R. VAN ROON De recrutering voor de nationale militie in Zuid-Holland 1880-1900

JANNES DE HAAN Natuur, park & villa

JORIEN JAS Museumnieuws: Reizigers in het Zuiderzeegebied

BOEKENNIEUWS

1994-3


Holland Historisch Tijdschrift (1994-2)

LYDIA HAGOORT De weeshuisziekte van 1566

M.H.V. VAN AMSTEL-HORÁK De Rijnlandse morgenboeken, een unieke bron uit het pre-kadastrale tijdperk

M.R. DE VRIJ De portretten van de familie Van Blyenburgh in het Museum mr. Simon van Gijn in Dordrecht

MONIQUE OOSTDAM Museumnieuws: Het Volksbuurtmuseum in Den Haag. Een cultureel bastion in een stadsvernieuwingswijk

BOEKENNIEUWS

1994-2


Holland Historisch Tijdschrift (1994-1)

RUDOLF DEKKER ‘Schijnheilig atheïst’. Bernard Mandeville als pamflettist tijdens het Costerman-oproer in Rotterdam in 1690

PETER HOFLAND De Afscheiding in Amsterdam, 1835-1839

W.P.R.A. CAPPERS Aardse begrenzing van bloeddorst en ademnood. De vampier als fysiologische pendant van de drenkeling

HARMEN SNEL en MARTY BAX Museumnieuws: Mondriaan aan de Amstel, 1892-1912. Verslag van een Amsterdams bronnenonderzoek

BOEKENNIEUWS

1994-1