Communicatie in Holland (2014-4)

MONICA VERHOOG Van stadsboden mocht je meer verwachten. Het bodennetwerk van Amsterdam, Leiden en Haarlem tussen 1531 en 1555

JUDITH BROUWER ‘Op Betavija in de Lepelstraet inde Witte Swan’. Overzeese postbezorging in het Rampjaar 1672

HUGO LANDHEER De bankiers van de marine. De afschaffing van de solliciteurs militair in de Bataafs-Franse tijd

JANNEKE HERMANS en ONNO DE WIT Beeldessay: Communicatie in Holland. Van ondersteuning tot superstructuur

PAUL VAN DE LAAR Column: New York-Rotterdam. Handelaars in ideeën

SIGNALEMENTEN

MINTE KAMPHUIS Uitsmijter: Vroegmoderne sambal van komkommer

2014-4


Hollands erfgoed in lijnen (2014-3)

REDACTIONEEL Hollandse Erfgoedlijnen

DEMELZA VAN DER MAAS Van Konstgalerij tot Erfgoedlijn. Erfgoed, geschiedenis en identiteit in Nederland van 1800 tot nu

EVERT VAN GINKEL De Limes: een goed verborgen Erfgoedlijn

JORI ZIJLMANS Nieuwe lakens, nieuwe wegen. Leiden als knooppunt van de zuidelijke en noordelijke trekvaartverbindingen

CHRISTIAN QUIST Een geallieerde landing op de Hollandse kust? Een opmerkelijk Duits Kriegsspiel uit 1944

JAN BOTH De havenkanalen van Goeree-Overflakkee

AD VAN DER ZEE Interview: Erfgoed, Erfgoedlijnen, Erfgoedhuis

CARIN GAEMERS Tijdingen: Varen met de trekschuit in Gouda

NATHALIE FABER Beeldessay: Zomeren op buitenplaats Beeckestein

AD VAN DER ZEE Topstuk: Jubileumraam Scheepswerf en Machinefabriek De Biesbosch, 1947

LINDA EGBERTS Column: Kun je de oorlog vieren?

MINTE KAMPHUIS Uitsmijter: Kruukplaetjes

2014-3


Opstand en Bestand (2014-2)

MAARTEN HELL ‘Tot beswaernisse haerder consciëntie’. Loyaliteit en dwang in eedverbonden tijdens de Opstand (1568-1588)

NINA LAMAL ‘Handelende van tghemeen wantrouwich ghevoelen’. De Gorkumse rederijkers en het publieke debat rond het Twaalfjarig Bestand (1609)

FRANK DE HOOG Marionetten van de elite of spelers met een politieke agenda? Burgers van Oudewater in actie tijdens de Bestandstwisten (1615-1618)

ARJAN NOBEL Topstuk : De polsstokbriefjes van Alkmaar

GIJS ROMMELSE Column: De opstand in 5 vwo

MINTE KAMPHUIS Uitsmijter: Hutspot

2014-2


Slavernij in Holland (2014-1)

VALIKA SMEULDERS en OKKE TEN HOVE Van Elisabeth Samson tot jonkheer Cornelis Ascianus van Sypesteyn. De vele opmerkelijke verbanden tussen Den Haag en slavernij

PAUL KNEVEL Wij Slaven. Anti-koloniaal meesterwerk van Anton de Kom

ALBRECHT DIEM My cell is my castle. Variaties op kloosterlijke huiselijkheid

KARWAN FATAH-BLACK Column: Nationale bladzijde of mondiale geschiedenis

AD VAN DER ZEE Tijdingen: Gravinnen, kamerheren en hun slaven, Een wandeling langs Haags slavernijverleden

RECENSIES

MINTE KAMPHUIS Uitsmijter

2014-1

Havens in Holland (2013-3/4)

REDACTIONEEL Veelzijdige havens

MANON VAN DER HEIJDEN ‘De gezinseconomie in Hollandse havensteden 1580-1800’

JOOST SCHOKKENBROEK ‘Havens; plaatsen van herinnering of vinexlocaties van de toekomst?’

KIM ZWEERINK Hollandse havens. Verspreidingspatroon en ruimtelijke transformatie, 13de-20ste eeuw

PEPIJN BRANDON ‘Wie raapt de spaanders? Onrust aan de Amsterdamse admiraliteitswerf in ‘rustige jaren’’

HUGO LANDHEER ‘Een maandceelhouder en zijn klanten. De Amsterdamse logementhouder Hendrik Klaver’

JAC J. BAART ‘Rotterdam 1940-1945. Rampspoed, ertskonvooien en profijtelijke projecten’

PAUL VAN DE LAAR ‘Shock cities: Liverpool, Marseille en Rotterdam en de beeldvorming van de negentiende-eeuwse havenstad’

MARTINE VAN LEEUWEN Tijdingen: De HAVENsafari: een nieuwe kennismaking tussen haven en stad

REMCO VAN DIEPEN Beeldessay: Noord-Holland en de Zuiderzeewerken. Uit de fotoalbums van Karel Albert Bazlen

BENNO VAN TILBURG Column: Batavialand

GIJS ROMMELSE Topstuk: Een notitieboekje uit een Brielse beerput

Recensies

MINTE KAMPHUIS Uitsmijter: Haring

2013-3/4


Landsverdediging in Holland (2013-2)

PIET KAMPHUIS ‘Militair Erfgoed’

JAAP EVERT ABRAHAMSE en MENNE KOSIAN ‘De verdediging van Amsterdam van de middeleeuwen tot de Koude Oorlog’

ESTHER VOGELAAR ‘Herbestemming van de Forten Noorddijk en Pensterdijk’

STEVEN VAN SCHUPPEN ‘Effecten van de aanleg van de Atlantikwall’

GIJS ROMMELSE Beeldessay: ‘De Hollandse Waterlinie’

CARIN GAEMERS Tijdingen: ‘The Fabulous Bunkerboys uit Den Haag’

KEES MOELIKER Column: ‘Bunkervleermuizen’

Recensies

UITSMIJTER ‘Rats, kuch en bonen’

2013-2


Bestuur in Holland (2013-1)

S. GROENVELD Van landsadvocaat naar raadpensionaris. De eerste fase van een Hollands ambt, 1477-1621

MART RUTJES ‘Zij willen over ons volksdeel de baas spelen’. Holland en de invoering van de eenheidsstaat 1795-1798

DIEDERIK SMIT Het belang van het Binnenhof. Plaats en politiek in het Koninkrijk der Nederlanden

ARJAN NOBEL en JACO ZUIJDERDUIJN Beeldessay: ‘Vergaderen’

NICO PIETERSE Column: ‘Luctor et Emergo?’

Recensies

2013-1

Dieren in Holland (2012-4)

DIRK-JAN VERDONK De hond die naar de engel blafte. Over historiografie en dieren

LAURA ALMAGOR Dieren ten strijde. De militair veterinaire verzorging in Nederland (1795-1919)

DEMELZA VAN DER MAAS Tijdingen: Van Nijvere Bijen en Killer Bees. Interview met Inger Leemans

MATTHIAS VAN ROSSUM Recensie: Een walvis in het museum. Het Scheepvaartmuseum 2.0?

ARJAN NOBEL Topstuk: De kasuaris van prins Maurits

JANNEKE TUMP Metamorfose: De metamorfose van de Zuidpolder tussen Edam en Volendam

Recensies

MINTE KAMPHUIS Uitsmijter: Kip gevuld met vlees

2012-4


Holland historisch tijdschrift Verloren Thuis in Holland 2012Thuis in Holland (2012-3)

REDACTIONEEL Thuis in Holland

DIRK DAMSMA en ELS KLOEK ‘T’Huys Best’. Huiselijkheid in Holland sedert de Gouden Eeuw

HEIDI DE MARE Vindplaats van het huiselijk leven. Het kamergezicht in de Hollandse Gouden Eeuw

SANNE MUURLING Huiselijkheid tussen ideaal en materiële werkelijkheid. Een materiële microgeschiedenis van veertien Amsterdamse huishoudens

LOTTE JENSEN Typisch Nederlands? Literaire huiselijkheid in de 19de eeuw

ELLEN KROL ‘De aarde rust van ‘t lijden uit’’ Over huiselijke poëzie

MARTINE VAN LEEUWEN ‘De vrouw wascht zijn vuile goed’’ Huiselijke normen op Scheveningen tussen 1900 en 1940

HAN VAN BREE In dit huis heerst liefde. De schijn van Hollandse huiselijkheid bij de Oranjes in de jaren vijftig | Lees online

PIETER STOKVIS Huiselijk leven sinds het interbellum en de culturele revolutie rond 1970

BART VAN DER STEEN Het binnenleven van de kraakbeweging. Een blik in de Amsterdamse kraakpanden begin jaren tachtig

MARK MOBACH Huiselijke faciliteiten in organisaties

TESSA VER LOREN VAN THEMAAT Beeldessay: Holland te koop

MAYKE GROFFEN Topstuk: Goed Wonen in Rotterdam

MINTE KAMPHUIS Uitsmijter: Koude zalm uit blik

2012-3


Vrijheid Leidens OntzetVrijheid! Leidens Ontzet (2012-1/2)

Drieluik: De kracht van samenwerking

CARIN GAEMERS Voorwoord

CARIN GAEMERS Vrijheid! Leidens Ontzet 1574-2011. Een oude traditie hervat in het Leidse Museum De Lakenhal

CARIN GAEMERS Tales of the Revolt. Vernieuwende onderzoeksvormen en een eeuwenoude traditie

CARIN GAEMERS ‘Van het beeld in mijn hoofd heb ik een verhaal gemaakt’. Fotograaf Erwin Olaf over het project Vrijheid!

CARIN GAEMERS Beeldessay: De beeldtraditie van het Leidens beleg en ontzet

PAUL VAN DE LAAR ‘Nederland is gek op kaas en patat’. De kapsalon in Holland

MINTE KAMPHUIS Tijdingen: Met z’n allen naar het museum? Verslag van het erfgoedsymposium ‘Het museum als makelaar’

DENNIS BOS Reviewartikel: Flaneren langs de Rotterdamse brandgrens

GIJS ROMMELSE Topstuk: Een souvenir van de Alexanderkazerne

SANNE MUURLING Tijdingen: Het verzetsmuseum breidt uit met een kindermuseum

AD VAN DER ZEE Column: Historische sensaties

MINTE KAMPHUIS Uitsmijter: Bierpap

2012-1/2

Sport in HollandSport in Holland (2011-4)

GIJS ROMMELSE en JOHAN SEPERS ADO Den Haag. De club en de samenleving, 1905-2011

DANIËL REEWIJK Het spel, de regels en een code. De Nederlandse kennismaking met cricket en voetbal, 1847-1870

CEES ZEVENBERGEN Rotterdam Voetbalstad nummer 1

ROEL POTS Erfgoedcollecties in de etalage. Over geschiedenis van en in Zuid-Holland

CARIN GAEMERS Tijdingen: De meeuw van Rotterdam

ARJAN NOBEL Topstuk: De discus van Fanny Blankers-Koen

CHRISTIAAN BOCHOVE en GIJS ROMMELSE Beeldessay: Hollandse sporten in de Kleine IJstijd

MARTIJN MEDEMBLIK Column: ‘Eeuwige tweede’ en toch de allerbeste

 2011-4


Holland in de wereldHolland in de wereld, de wereld in Holland (2011-3)

REDACTIONEEL Werelds worden

WILLEM FRIJHOFF Schaalgrootten. Hoe een biograaf de global turn neemt

KAREL DAVIDS Van Leiden naar de wereld. Een microgeschiedenis van de global turn in de Nederlandse geschiedschrijving

JEROEN DUINDAM Vergelijking als maatstaf

ENNE KOOPS ‘Zuid-Ontario herinnert mij op slag aan Drenthe’. De religieuze identiteit van Nederlandse landverhuizers in Noord-Amerika

FENNEKE SYSLING Ogen van ver. Antropometrie in de koloniën en de polder

PETER SIJNKE Hits uit Holland. Hollandse popmuziek rond 1970 in internationaal perspectief

SANDRA SMETS Het turbulente leven van Lotte Stam-Beese. Een Pools-Duitse architect in Nederland

ANNE-KATRIN EBERT Van ‘vélocipèdeeren’ naar fietsen. De fiets als vehikel voor de constructie van een Nederlandse identiteit

SANNE MUURLING Een schatkamer in Europa. Koffie, thee en porselein in de Hollandse materiële cultuur

EWALD VANVUGT Nationale catechismus in de 21ste eeuw. Nederland in de wereld en hoe dit tegenwoordig wordt herinnerd

TIM TOORNVLIET Inburgeren in anderhalf uur. Waarom de televisie van Holland houdt

Tijdingen: Holland en China

Hollanders in de wereld: Ervaringen van Nederlandse historici in het buitenland

PAUL VAN DE LAAR Column: De wereld zonder Dutch values

 2011-3


Goed/Fout (2011-2)

CAROLINA LENARDUZZI ‘De oude geusen teghen de nieuwe geusen’. De dynamiek van het oorlogsverleden ten tijde van het Twaalfjarig Bestand

JASPER VAN DER STEEN Goed en fout in de Nederlandse Opstand

JOSJE DAMSMA Los van ‘nieuw fout’ en ‘grijs’: de geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog

MARIANNE EEKHOUT De kogel in de kerk. Herinneringen aan het beleg van Haarlem, 1573-1630

DAAN DE LANGE Metamorfose: Van Heutszmonument wordt Monument Indië-Nederland

Boekbesprekingen

2011-2


Holland Historisch Tijdschrift (2011-1)

PEPIJN BRANDON en KARWAN FATAH-BLACK ‘De Oppermagt des Volks’. Radicale democraten in Leiden tussen nationaal ideaal en lokale werkelijkheid (1795-1797)

JACO ZUIJDERDUIJN Schuiven, schenken, strooien, of sparen? Het gebruik van rekenpenningen in de 16de eeuw

GIJS ROMMELSE Een invasie op de Hollandse kust? Een kritische kanttekening bij de geschiedschrijving van het Rampjaar 1672

CARIN GAEMERS Tijdingen: Denkend aan Holland

MARCEL IJSSELSTIJN Metamorfose: Schaatsen in de stad

Boekbesprekingen

2011-1

Holland Historisch Tijdschrift (2010-4)

LISA OSKAMP en SANNE VAN DER VOORT Het lager onderwijs in Haarlem (1795-1813). De navolging van de schoolwetten in de praktijk

WILLEMIEN SCHENKEVELD Tussen kinderarbeid en bijbaan. Werk van schoolkinderen als bijdrage aan de gezinseconomie in noordelijk Noord-Holland 1930-1965

IRMGARD VAN KONINGSBRUGGEN Reviewartikel: Beschermde stads- en dorpsgezichten in Noord-Holland

FEMKE DIERCKS Hollands Spoor: Backers over de vloer

CARIN GAEMERS Tijdingen: De ziel van Gouda

WILLEMIJN WILMS FLOET Metamorfose: Spoorzone Delft

Boekbesprekingen

2010-4


Holland Historisch Tijdschrift: Crisis (2010-3)

JACO ZUIJDERDUIJN, GIJS ROMMELSE en CHRISTIAAN VAN BOCHOVE Inleiding: Toetssteen van de actualiteit. Crises toen en nu

LODEWIJK PETRAM De koersval van 1672 en de grenzen van het vertrouwen op de Amsterdamse aandelenmarkt

JEROEN SALMAN Spelen met de financiële crisis van 1720. De Aprilkaart in Het Groote Tafereel der Dwaasheid

HARM NIJBOER Een bloeitijd als crisis. Over de Hollandse schilderkunst in de 17de eeuw

GEERT H. MEDEMA ‘Om van een grote overlast en van leeggangers bevrijd te zijn’. De bouw van stedelijke armen- en werkhuizen in de 18de eeuw

JAN RUTGER VAN ZWET Begin en einde van ‘Le Roi décide seul!’

GERARD BORST Wat geld met mensen doet. Willem Paap en de financiële rampen van 1907

ERIK VAN DER KAM De introductie van een hulpmunt: de Zilverbons uit 1914

HARM PIETERS Metamorfose: Van hout naar steen

MARIEKE ANEMA en MATTHIAS VAN ROSSUM Van allegorie tot cartoon: crises in beeld

2010-3


Holland Historisch Tijdschrift (2010-2)

MAARTEN GUBBELS Boeren, bezit en bodemproblemen. Verklaringsmodellen voor de transitie van de Hollandse economie in de late middeleeuwen

ADRI P. VAN VLIET De visserij van ‘het arme seedorp van der Heij’. De teloorgang van een bedrijfstak in de 17de eeuw

DANIELLE VAN DEN HEUVEL en ELISE VAN NEDERVEEN MEERKERK Huishoudens, werk en consumptieveranderingen in vroegmodern Holland. Het voorbeeld van de koffie- en theeverkopers in 18de-eeuws Leiden

WOUT TROOST Reviewartikel: Nieuwe vergezichten op het Rampjaar 1672

ARJAN NOBEL Metamorfose: Holland in Arnhem

TESSA VOS Hollands Spoor: Gedroomd papier

Boekbesprekingen

2010-2


Holland Historisch Tijdschrift (2010-1)

MICHEL REINDERS ‘De borgers komen uyt alle steden met requesten’. Pamfletten, petities en de transformatie van politieke cultuur in de late 17de eeuw

ANNE PETTERSON Aardappelnood. Amsterdamse arbeiders en het socialisme tijdens het Aardappeloproer van 1917

CHRISTIAAN VAN DER SPEK Reviewartikel: Trekvaarten, trekpaden en trekschuiten

MATTHIAS VAN ROSSUM Metamorfose: Holland in India? Erfgoed in verval

ILONA VAN TUINEN Hollands Spoor: Driemaal ’t Gooi: Kasteel Sypesteyn, Dudok en Comenius

Boekbesprekingen

2010-1

Holland Historisch Tijdschrift (2009-4)

J.W.J. BURGERS De steden van Holland in oorlog (1506-1515)

MICHIEL VAN GROESEN Herinneringen aan Holland. De verbeelding van de Opstand in Salvador de Bahia

JAAP HAAG en WIARD KROOK Een niet meer bestaande dorpskerk. Historisch en archeologisch onderzoek naar de Mariakerk in Oud-Diemen (Hollandprijs 2008)

ILONA VAN TUINEN Hollands Spoor: Kapitaal Amsterdam

MATTHIAS VAN ROSSUM Reviewartikel: Retourtje New York-Amsterdam: NY400 en ‘Holland’

JANNEKE TUMP Metamorfose: ‘Het Marken’ in Edam

FEMKE DEEN en CARIN GAEMERS Tijdingen: ‘Popularisme is niet hetzelfde als vereenvoudigen’. De mogelijkheden en onmogelijkheden van publieksgeschiedenis

Boekbesprekingen

2009-4


Holland Historisch Tijdschrift: Randstad (2009-3)

INLEIDING De Randstad: van sikkel tot hoefijzer

JACO ZUIJDERDUIJN In hetzelfde schuitje. Collectieve publieke schuld als integrerend fenomeen in laat-middeleeuws Holland

REINOUT RUTTE met medewerking van KIM ZWEERINK Stadswording in Holland (12de-14de eeuw). Ligging in het landschap en vroege ruimtelijke inrichting van de steden in het westen van Nederland

NIKKI BRAND De Randstad volgens de ranksize rule – acht eeuwen verstedelijking in het westen van Nederland

PAUL VAN DE LAAR en KIM ZWEERINK De Randstad: een vreemde metropool

HARM KAAL Cultuur in de Randstad. De stedelijke overheid en het culturele leven in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, 1900-1940

HAN MEYER Delta-stedenbouw – een vak apart. Stadsvorming en waterbouw tussen conflict en consensus

FRANK VAN OORT, MARTIJN BURGER, MARK HISSEN en EVERT-JAN VISSER De ontwikkeling van economische specialisaties en complementariteit in de Randstad in de periode 1963-2004

VINCENT VAN ROSSEM Epiloog: Het Westen des Lands

CARIN GAEMERS en FEMKE DEEN Tijdingen: ‘Historici willen veranderingen meemaken’

WILLEM BOON Metamorfose: Het zand van de Waalhaven

2009-3


Holland Historisch Tijdschrift (2009-2)

SERGE TER BRAAKE Werken bij het Rijk. Solliciteren in de eerste helft van de 16de eeuw

MATTHIJS WIELDRAAIJER Onderwijs aan het Oranjehof in de 17de eeuw

TOM VAN DER MOLEN Hollands Spoor: Oude Meesters van Amsterdam

FEMKE DIERCKS Lakwerk in het Rijksmuseum

KIM ZWEERINK Metamorfose: De Boompjes in Rotterdam

Boekbesprekingen

2009-2


Holland Historisch Tijdschrift (2009-1)

PAUL VAN DE LAAR Holland: een visie van een nieuwkomer

RONALD KROEZE Een typische Hollandse politicus? Floris Adriaan van Hall, Holland en politieke verandering in de jaren 1840

ILONA VAN TUINEN Hollands Spoor: Rembrandt, een jongensdroom

HARM KAAL Metamorfose: Het Frederiksplein te Amsterdam: 1929 en 2008

Boekbesprekingen

2009-1

Holland Historisch Tijdschrift (2008-4)

BERT KOENE Aske. De lokalisatie van een 9de-eeuws koningsgoed

ERIC PLATT A re-examination of English participation in the Vorstius Affair

ILONA VAN TUINEN Hollands Spoor: Macht en Mystiek – Egmond in de Middeleeuwen

DE ARCHIEVENMAN De Archievenman bazelt

Boekbesprekingen

2008-4


Holland Historisch Tijdschrift: Muziek in Holland (2008-3)

CARIN GAEMERS Tijdingen: ‘Wat vroeger tegen later zei’. De moeizame verhouding tussen geschiedwetenschap, musicologie en erfgoedbeleid

ITA HIJMANS Tussen hof en klooster, tussen noord en zuid. Laatmiddeleeuwse muziek van Hollandse stedelingen

FEMKE DEEN O Amsterdam Moordadich. Geuzenliederen in Amsterdam, 1566-1578

JAN HEIN FURNÉE Muziek voor de haute volee. Concert Diligentia en het Haagse muziekleven in de 19de eeuw

KAREL DIBBETS Van operabiscoop tot bioscoopopera

LUTGARD MUTSAERS The Beatles in Oud-IJmuiden. Een jongensdroom die uitkwam op langspeelplaat

JEROEN DE VALK Een routineuze begrafenis. De Amsterdamse dood van Chet Baker

DI-LAN SUN en RENATE SUN-LOUW Hollandse hoezen. Van omhulsel tot icoon

DE ARCHIEVENMAN De Archievenman draait door

ANNEMARIEKE WILLEMSEN Hollands Spoor: Hondsdolle melodieen: De Kift in de Zaan

2008-3


Holland Historisch Tijdschrift (2008-2)

HILDO VAN ENGEN Kastelein Willem van Kronenburg en de stedelijke ontwikkeling van laatmiddeleeuws Heusden

GIJS ROMMELSE Mercantilisme in de politieke ideologie van de Ware Vrijheid (1650-1672)

BERT ALTENA Vroeg socialisme in een weerbarstige stad. Rotterdam in de jaren 1880

DE ARCHIEVENMAN De archievenman in spagaat: het Noord-Hollands Archief te Haarlem

ILONA VAN TUINEN en CINDY VAN WEELE Hollands Spoor: De theaterkunst van Nicolaas Wijnberg

Boekbesprekingen

2008-2


Holland Historisch Tijdschrift (2008-1)

JACO ZUIJDERDUIJN Conjunctuur in laatmiddeleeuws Haarlem. Schepenregisters als bron voor de economische ontwikkeling van een Hollandse stad

MATTHIAS VAN ROSSUM ‘Goed scheepsvolk noodig?’ Logementhouders en arbeidsmigranten in Rotterdam, 1915-1925

DE ARCHIEVENMAN De Archievenman in de houding: het Nederlands Instituut voor Militaire Historie

CARIN GAEMERS Tijdingen: De Hollanddag, start van een nieuwe traditie

ILONA VAN TUINEN Hollands Spoor: Vroege Hollanders. Schilderkunst van de Late Middeleeuwen

Boekbesprekingen

2008-1

Holland Historisch Tijdschrift 2007-4

CHESKA POLDERMAN ‘Deze nood breekt elke wet’ Het antwoord van de lokale politiek op de Rotterdamse Turkenrellen van 1972

LUIT VAN DER TUUK en JOHANNA MARIA VAN WINTER Rondom Egmond. Denen en West-Friezen in Kennemerland

DE ARCHIEVENMAN Het Instituut voor Beeld en Geluid

TIJDINGEN ‘Doch al het voortreffelijke is even moeizaam als zeldzaam’

HOLLANDS SPOOR Het Jenevermuseum te Schiedam

BOEKBESPREKINGEN

2007-4


Holland Historisch Tijdschrift: Nieuwe gemeenschappen 2007-3

Inleiding

P.C.M. HOPPENBROUWERS Meentocht, maagschap en partij. Stedelijk oproer in laatmiddeleeuws Holland

KEES WALLE ‘Dewijle zo veel hooffden ende sinnen zijn’ De inburgering van Zuid-Nederlandse migranten in vroeg-17de-eeuws Leiden

ARJAN NOBEL ‘De last van veel ontberen’ Institutieopbouw en gemeenschapsvorming in een nieuw Hollands dorp

JEOFFREY VAN WOENSEL ‘Hier werd een toekomst geboren, bouwt voort’ Gemeenschapsvorming in de Wieringermeer, 1932-1955

JOKE VERDOOLD (Polder-)model Ambonwijk. Molukkers in Moordrecht

CHRIS QUISPEL ‘Het model van de stad van de toekomst’ De geschiedenis van de Bijlmermeer, van probleemgebied tot normale woonwijk

DE ARCHIEVENMAN De Pilgrim Archives te Leiden

TIJDINGEN Het bewaren waard?

HOLLANDS SPOOR Migratie en integratie in de Oudheid en de Gouden Eeuw. Een gesprek met Fik Meijer en Erika Kuijpers

BOEKBESPREKINGEN

2007-3


Holland Historisch Tijdschrift 2007-2

JELLE VAN LOTTUM en SOLVI SOGNER Het verhaal van Magnus en Barbara. Migratiegeschiedenis in het klein

ROLAND VAN DER SPIEGEL ‘De Selandia et Hollandia decimas’ Een 11de-eeuwse vermelding van Holland

ERIK SWART ‘Ordeninge die men ongewoon was’ De Hollandse lessen uit de oorlogsjaren 1572-1576

DE ARCHIEVENMAN Dozen vol plaatjes: het RKD

TIJDINGEN Erfgoed als bewustzijnsverruimend middel

HOLLANDS SPOOR Dutch Eyes. Een nieuwe geschiedenis van de fotografie in Nederland

BOEKBESPREKINGEN

2007-2


Holland Historisch Tijdschrift 2007-1

KARIN VAN LEEUWEN Holland spreekt een woordje mee! De Olympische Spelen van Amsterdam (1928)

TIM DE RIDDER Een verloren strijd. Watermanagement in de Romeinse Tijd

GRIET VERMEESCH Gorinchem en de Hollandse Tuin. Een grensstad tijdens de Tachtigjarige Oorlog

DE ARCHIEVENMAN Het stadsarchief van Dordrecht: synodale scherpslijperij

TIJDINGEN De Canon in stelling

HOLLANDS SPOOR De tentoonstelling ‘Meesters en Molens – Van Rembrandt tot Mondriaan’ en de molens van Kinderdijk

BOEKBESPREKINGEN

2007-1

Holland Historisch Tijdschrift (2006-4)

MARIO DAMEN Geven door te schenken. De functie van wijngeschenken in Leiden (14de-16de eeuw)

RIETJE VAN VLIET Leidse Ietsen. Orangistische en patriotse propagandastrijd in Leiden (1784-1786)

MAARTEN HELL en ANNEMARIEKE WILLEMSEN Buitendijks: Buitendijks met Hans Blom. ‘Ik ben nog niet klaar met de Tweede Wereldoorlog’

DE ARCHIEVENMAN Van Nieuwe Steen naar Blauwe Berg. Het Westfries Archief in Hoorn

CARIN GAEMERS Tijdingen: Berichten uit het verleden

CINDY VAN WEELE Hollands Spoor: Museum Hilversum

PATRICK VLEGELS Het voormalig Sanatorium Zonnestraal te Hilversum

Boekbesprekingen

2006-4


Holland Historisch Tijdschrift: Hollandse vis (2006-3)

SANDRA LANGEREIS Hollandse vis: inleiding

ROEL C.G.M. LAUWERIER en FRITS J. LAARMAN Hollandse Nieuwe en de mythe van Willem Beukelszoon

CAREL RICHTER Hollandse vissenboeken. De onweerstaanbare kracht van de afbeelding

BONNY VAN SIGHEM Vis op het droge. Visstillevens in Holland en Utrecht in de 17de eeuw

JEROEN TER BRUGGE ‘Een eigen Hollandsch feest’. Gebruiken rondom de Nieuwe Haring

LUTGARD MUTSAERS Paling als muzikaal symbool. Geschiedenis en identiteit van de Volendamse popsound

MAARTEN HELL en SANDRA LANGEREIS Interview: De wonderlijke onderwaterwereld van Adriaen Coenen. Interview met Florike Egmond

DE ARCHIEVENMAN Het Meertens Instituut: vissen naar visliederen

FRANS ENGELSMA Hollands Spoor: Artis Aquarium te Amsterdam

Boekbesprekingen

2006-3


Holland Historisch Tijdschrift (2006-2)

JOOST COX Stedelijke trots en staatsrechtelijke vieringen

ARIE VAN STEENSEL De middeleeuwse stadspensionarissen van Haarlem en Leiden, circa 1447-1572

KEES KUIKEN ‘Copers’ of krakers? Een bijdrage aan het ontginningsdebat

ANNEMARIEKE WILLEMSEN en MAARTEN HELL Buitendijks: Piet de Rooy: “Alles van waarde krijgt vorm in Amsterdam”

J.J. HAVELAAR Hollands Spoor: Station Hollandse Spoor

CARIN GAEMERS Tijdingen: Gedenkjaren: cultuur of commercie?

DE ARCHIEVENMAN Het Regionaal Archief Alkmaar: onvervulde jongensdromen

Boekbesprekingen

2006-2


Holland Historisch Tijdschrift (2006-1)

THIMO DE NIJS Klein- en grootgrutters in Zuid-Hollandse steden tijdens de jaren dertig

LOEK ZOON “Beter gegeven dan gelaten.” De fiscale belangenbehartiging van Alkmaar en Hoorn 1540-1560

MAARTEN HELL en ANNEMARIEKE WILLEMSEN Buitendijks: A.Th. van Deursen over Holland

ALICE ROEGHOLT Hollands Spoor: Museum Het Schip

DE ARCHIEVENMAN De brievencollectie van de Universiteit Leiden

CARIN GAEMERS Tijdingen: Buitenplaats Beeckestijn en de financiën van Velsen

2006-1

Holland Historisch Tijdschrift (2005-4)

WIM ETTEMA Boeren op het veen (1000-1500). Een ecologisch-historische benadering

HARM KAAL Verderfelijk vermaakt. Het film-, toneel- en dansbeleid van de burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag tijdens de roering twenties

MAARTEN HELL en ANNEMARIEKE WILLEMSEN Buitendijks: Leendert Louwe Kooijmans over Holland

PETER HOFLAND Hollands Spoor: Een standbeeld voor Hugo de Groot

Tijdingen: Geschiedenis maken. De gebroeders De Witt en de Historische Herfst in Dordrecht

DE ARCHIEVENMAN Het Nederlands Architectuurinstituut (NAi)

2005-4


Holland Historisch Tijdschrift: Onderwijsvernieuwingen (2005-3)

WILLEM FRIJHOFF Onderwijsvernieuwing in Holland

JAN BLOEMENDAL Humanistische onderwijsvernieuwing en Latijns toneel in de noordelijke Nederlanden: Murmellius en Crocus

DIRK VAN MIERT ‘Gepromoveerden zijn nog geen geleerden’ Het Amsterdamse Athenaeum in de Gouden Eeuw

CARIN GAEMERS De Fundaties van de Vrijvrouw van Renswoude. De ontwikkeling van een nieuw type onderwijs in de achttiende eeuw

ARIANNE BAGGERMAN en RUDOLF DEKKER Opvoeding en onderwijs in de late 18de eeuw. Theorie en dagelijkse praktijk

WILLEM FRIJHOFF Onderwijshervorming in de Franse Tijd. Van den Endes plannen voor de middelbare school (1811-1813)

THIMO DE NIJS Eton in Holland. Kostscholen in de eerste helft van de 19de eeuw

CINDY VAN WEELE Hollands Spoor: Het Nationaal Onderwijsmuseum in Rotterdam

YTEKE SPOELSTRA Ware schoolpaleizen. Vormgeving van schoolgebouwen

CARIN GAEMERS Tijdingen: Geschiedenisonderwijs op het World Wide Web

DE ARCHIEVENMAN Gemeentearchief Amsterdam. Over ping-pong en spijbelaars

2005-3


Holland Historisch Tijdschrift (2005-2)

SERGE TER BRAAKE Korte biografie van meester Floris Oem van Wijngaarden (ca. 1467-1527)

CARLA DE WILT Maaslandse kampen in Delfland. De sociaal-economische factor in de conflicten over gecentraliseerd waterbeheer in de 16de eeuw

Tijdingen: Stamboomonderzoek van alle tijden? Zestig jaar Centraal Bureau voor Genealogie

DE ARCHIEVENMAN Het NIOD: kruispunt van heden en verleden

MAARTEN HELL en ANNEMARIEKE WILLEMSEN Buitendijks: Henk van Os over Holland

CINDY VAN WEELE Hollands Spoor: Dromen van Dordrecht / Voormalige Marinewerf Willemsoord

2005-2


Holland Historisch Tijdschrift (2005-1)

ARIE VAN STEENSEL Giften aan vrienden en invloedrijken. Schenkgewoonten van de stad Haarlem gedurende de Bourgondische en Habsburgse periode

ANNA KLOOS-FRÖLICH Kunst en Getal. De berekening van de schilderijenproductie in het gewest Holland ten tijde van de Republiek

MAARTEN HELL en ANNEMARIEKE WILLEMSEN Buitendijks: Marita Mathijsen over Holland

ANNEMARIEKE WILLEMSEN Hollands Spoor: De Basiliek en het Zouavenmuseum van Oudenbosch: In de schaduw van Rome

KEES RIBBENS Tijdingen: Welk verleden weegt het zwaarst?

2005-1