Bericht aan de donateurs

Al sinds 1989 wordt Holland Historisch Tijdschrift geproduceerd in samenwerking met Uitgeverij Verloren in Hilversum. Verloren verzorgde niet alleen de opmaak, druk en distributie van ons geliefde tijdschrift, maar voerde vanaf 2007 namens ons ook de administratie. U ontving uw betaalverzoek (en eventuele herinneringen) daarom van Verloren. Dit jaar hebben Verloren en Holland in goed overleg besloten om de samenwerking te beëindigen en elk onze eigen weg te vervolgen. Onze dank gaat uit naar alle medewerkers van Uitgeverij Verloren voor de goede zorgen van de afgelopen jaren.

Wij zijn blij dat we in Drukkerij Verloop uit Alblasserdam een nieuwe partner hebben gevonden voor de productie van Holland. Ons blad zal met ingang van dit nummer vanuit Alblasserdam worden verzonden. Daar merkt u als donateur/ontvanger verder niets van. Maar wat verandert er voor u?

De donateursadministratie nemen we vanaf nu weer zelf ter hand. Dat betekent dat u voortaan direct vanuit onze Stichting betalingsverzoeken zult ontvangen. U communiceert ook direct met ons als u een vraag hebt of als er onverhoopt iets niet in orde zou zijn met de verzending of betaling. We hebben speciaal voor onze donateurs een mailadres gecreëerd: donateurs@tijdschriftholland.nl Daar kunt u voortaan terecht met al uw vragen. Het oude adres (hollandleden@verloren.nl) is daarmee komen te vervallen.

Mocht u een vraag hebben die u niet via de e-mail kunt stellen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met ons bestuurslid mevr. Roosje Peeters op nummer 071-527 2699. Zij zal zich speciaal met de donateursadministratie gaan bezighouden. Zie het nieuwe colofon achterin het tijdschrift voor alle relevante informatie.

Verder blijft alles bij het oude.  We verheugen ons op het maken van veel mooie nieuwe nummers van Holland!

Met hartelijke groet,

Bestuur Stichting Holland Historisch Tijdschrift
Ad van der Zee, voorzitter