Scriptieprijs 2020

Sinds 2007 reikt Holland Historisch Tijdschrift een prijs uit voor de beste historische scriptie over de geschiedenis van Noord- of Zuid-Holland.

Scriptieprijs 2020

Holland vraagt alle studenten die in collegejaar 2019-2020 een historische bachelor– of masterscriptie hebben geschreven (of dit jaar nog zullen voltooien) mee te dingen naar de scriptieprijs 2020.

De winnaar van de beste scriptie ontvangt een bedrag van € 250,- en de kans om de scriptie als artikel te publiceren in Holland.

Voorwaarden

Wat betreft tijd of thema gelden geen beperkingen. Wel wordt de scriptie beoordeeld op de relatie met de geschiedenis van Noord- of Zuid Holland. De redactie vraagt om een originele, toegankelijk geschreven en op eigen onderzoek gebaseerde scriptie, die een lokaal, regionaal of provinciaal onderwerp heeft, maar nadrukkelijk ook over de grenzen durft te kijken.

Insturen

Stuur de scriptie per e-mail voor 1 oktober 2020 naar info@tijdschriftholland.nl. Vermeld daarbij je naam, studierichting, begeleider, universiteit of hogeschool en afstudeerdatum. Zowel BA als MA scripties worden geaccepteerd. Ook begeleiders kunnen scripties van hun studenten voordragen voor een prijs.

De redactie van het tijdschrift maakt de uitslag bekend in december 2020.