Winnaars Scriptieprijs

Een overzicht van de winnaars van de scriptieprijs van Holland Historisch Tijdschrift: de prijs voor de beste bachelor- of masterscriptie over de geschiedenis van Holland.

2017

Scriptieprijs 2017: Cas van Rossum (Universiteit Groningen) – ‘De voornaamste vermaaken der Dordtenaaren’. Een studie naar de opkomst en neergang van de buitenverblijven op het Eiland van Dordrecht (1600-1832)

2016

Scriptieprijs 2016: Lauren Heida (Universiteit van Amsterdam) – Ordelijk, rechtvaardig en eenvoudig. De gemeente Amsterdam en de huisvesting van oorlogsslachtoffers 1945-1946

2015

Master scriptieprijs 2015: Patrick Naaktgeboren (Universiteit Leiden) – Hoe dichter bij Dordt, hoe heerlicker het wordt. Ruimte, geur en geluid in laatmiddeleeuws Dordrecht

Bachelor scriptieprijs 2015: Claudia Fris (Universiteit Leiden) – Preken en boerden. Humor in de sproken van Willem van Hildegaersberch

2014

Master scriptieprijs 2014: Sanne Wirken (Universiteit Leiden) – Jan Kluit en Hendrik Moerings. Media en identiteit in de Republiek, 1747-1800

Bachelor scriptieprijs 2014: Kimberley van Gelderen (Universiteit van Amsterdam) – Tussen Eendracht en Vrijheid. Een onderzoek naar de positie van de stadhouder in de Republiek omstreeks 1650 aan de hand van de pamfletreeks van ’t Hollants Praatjen

2013

Master scriptieprijs 2013: Owen Lammertink (Radboud Universiteit Nijmegen) – Kwetsbare vrouwen of sterke moeders. Een onderzoek naar de ‘vulnerability van Amsterdamse ongehuwde moeders in de tweede helft van de negentiende eeuw

Bachelor scriptieprijs 2013: Irene Geerts (Vrije Universiteit) – ‘Even lieflijke als doeltreffende propaganda’. De kiesrechtboodschap van de tentoonstelling De Vrouw 1813-1913

2012

Master scriptieprijs 2012: Monica Verhoog (Universiteit van Amsterdam) – Met roe en bodebus door stad en land. Het bodennetwerk van Amsterdam, Leiden en Haarlem tussen 1531-1555

Bachelor scriptieprijs 2012: Frank de Hoog (Universiteit Leiden) – Marionetten van de elite of spelers met een politieke agenda? Burgers van Oudewater in actie tijdens de Bestandstwisten (1615-1618)

2011

Geen prijs uitgereikt.

2010

Scriptieprijs 2010: Sanne Muurling (Vrije Universiteit) – Ideologische constructie of materiële werkelijkheid? Hollandse huiselijkheid in Amsterdam in de zeventiende en achttiende eeuw. Lees het artikel van Sanne Muurling in Holland 44:3 (2012)

2009

Scriptieprijs 2009: Carolina Lenarduzzi (Universiteit Leiden) – “De oude geusen teghen de nieuwe geusen”. Over de dynamiek van het oorlogsverleden ten tijde van het Twaalfjarig Bestand

2008

Scriptieprijs 2008: Anne Petterson (Universiteit Leiden) – ‘Aardappelnood. Amsterdamse arbeiders en het socialisme tijdens het Aardappeloproer van 1917