Scriptieprijs

Jaarlijks schrijven tientallen studenten aan universiteiten of hogescholen een scriptie over een historisch onderwerp. Daarmee komt een groot deel van het geschiedkundig onderzoek voor hun rekening. Helaas verdwijnt veel van dit materiaal in de spreekwoordelijke lade. Dat is natuurlijk jammer. Vaak betreft het namelijk origineel, inspirerend en gedegen onderzoek. Om dit onderzoek te belonen en een podium te bieden reikt Holland sinds 2007 een scriptieprijs uit voor de beste historische scriptie over de geschiedenis van Noord- of Zuid-Holland.

Winnaar scriptieprijs 2018

De winnaar van de scriptieprijs 2018 is Isabel Casteels (Universiteit van Amsterdam) met haar Research Masterscriptie De wereld in Enkhuizen. Kennis van overzeese gebieden tussen 1580 en 1600.

Scriptieprijs 2019

Holland vraagt alle studenten die in collegejaar 2018-2019 een historische bachelor- of masterscriptie hebben geschreven (of dit jaar nog zullen voltooien) mee te dingen naar de scriptieprijs 2019.

De winnaar van de beste scriptie ontvangt een bedrag van € 250,- en de kans om de scriptie als artikel te publiceren in Holland.

Lees hier meer over de voorwaarden en indienen.