Scriptieprijs

Jaarlijks schrijven tientallen studenten aan universiteiten of hogescholen een scriptie over een historisch onderwerp. Daarmee komt een groot deel van het geschiedkundig onderzoek voor hun rekening. Helaas verdwijnt veel van dit materiaal in de spreekwoordelijke lade. Dat is natuurlijk jammer. Vaak betreft het namelijk origineel, inspirerend en gedegen onderzoek. Om dit onderzoek te belonen en een podium te bieden reikt Holland sinds 2007 een scriptieprijs uit voor de beste historische scriptie over de geschiedenis van Noord- of Zuid-Holland.

Winnaar scriptieprijs 2017

De winnaar van de scriptieprijs 2017 is Cas van Rossum (Universiteit Groningen) met zijn masterscriptie ‘De voornaamste vermaaken der Dordtenaaren’. Een studie naar de opkomst en neergang van de buitenverblijven op het Eiland van Dordrecht (1600-1832).

Scriptieprijs 2018

Holland vraagt alle studenten die in collegejaar 2017-2018 een historische bachelor- of masterscriptie hebben geschreven (of dit jaar nog zullen voltooien) mee te dingen naar de scriptieprijs 2018.

De winnaar van de beste scriptie ontvangt een bedrag van € 500,00 en de kans om de scriptie als artikel te publiceren in Holland.

Lees hier meer over de voorwaarden en indienen.