Recensie schrijven?

Holland. Historisch Tijdschrift publiceert doorlopend recensies op zijn website. In de papieren nummer verschijnen hiervan korte signalementen.

Richtlijnen recensie

Bij het schrijven van een recensie voor Holland dienen de volgende richtlijnen in acht te worden genomen:

 1. De lengte van een recensie is maximaal 750 woorden. In overleg met de redactie kan hier in sommige gevallen vanaf worden geweken.
 2. Inhoud:
  1. De recensie moet een goede indruk geven van de inhoud van het boek. Zo moet aandacht worden besteed aan de centrale thematiek van het boek, de behandelde onderwerpen en wat de auteur betoogt.
  2. Holland publiceert enkel recensies van boeken waarin de geschiedenis van Noord- of Zuid-Holland centraal staat. Indien mogelijk bevat de recensie informatie over wat het boek ons leert over de specifiek Hollandse geschiedenis.
  3. Het boek dient in een historiografisch kader te worden geplaatst zodat de lezer het boek kan situeren in de bestaande geschiedschrijving over het betreffende onderwerp.
  4. De recensie dient het boek te beoordelen door sterke en zwakke punten te benoemen. Waardering en kritiek moeten op constructieve wijze worden onderbouwd, waarbij het standpunt van de auteur correct wordt weergegeven en het doel en de doelgroep van het boek in ogenschouw wordt genomen.
  5. Bij het recenseren van een bundel wordt geadviseerd om niet de inhoud van alle artikelen op te sommen, maar de focus te leggen op het samenhangende thema. Mocht de bundel geen samenhangend thema hebben, bespreek dan een beperkt aantal artikelen.
 3. De recensie is goed leesbaar en lange zinnen dienen te worden vermeden.
 4. De recensie is helder en controleerbaar. Beweringen moeten worden onderbouwd en concreet worden gemaakt. Wanneer bijvoorbeeld wordt opgemerkt dat ‘de studie een opvallende verschijning is’, dient te worden aangegeven wat er opvallend aan is.
 5. Een recensie dient binnen drie maanden na ontvangst van het boek te worden ingeleverd.