Jaargang 50 – 2018-3

De link tussen Holland en Amerika is al eeuwenoud. Ruim vierhonderd jaar geleden vertrok het eerste schip vanuit de haven van Amsterdam naar het Amerikaanse gebied. Later werd dat de Nederlandse kolonie Nieuw-Nederland tot de Engelse overname in 1664.

In dit themanummer gaat de redactie dieper in op de manier waarop Holland en de Verenigde Staten elkaar beïnvloed hebben. Dit is geenszins een onbekend onderzoeksgebied. Toch weten wij betrekkelijk weinig over de regionale aspecten van de wederzijdse betrekkingen en de lokale impact van migratie van en naar de Verenigde Staten. Daarom staan de lokale aspecten van Holland in Amerika en Amerika in Holland in dit nummer centraal.

Getagd met