Jaargang 51 – 2019

Schimmige zaken in Holland (2019-3)

REDACTIONEEL | Dat zaakje stinkt!

RONALD KROEZE | Hoe Hollandse bedrijven hun geschiedenis (ook kunnen) schrijven

KARIN LURVINK | Schimmige Hollandse verzekeringen. Slavenverzekeringen in de 18de eeuw

MICHEL VAN DUIJNEN | Geweldig Hollands. Geweld als thema in het laat 17de-eeuwse werk van Jan Luyken en Romeyn de Hooghe

ROOS VAN OOSTEN en SANNE MUURLING | Tijdingen: Smelly business. De clustering en concentratie van vieze en stinkende beroepen in Leiden in 1581

MARK PONTE | Topstuk: Bloed voor de suikerindustrie

VALIKA SMEULDERS | Column: Helden in het schimmige slavernijverleden

SIGNALEMENTEN

NOTEN

OVER DE AUTEURS

MARION PLUSKOTA | Uithoek: Drie en een halve stap


Honderd jaar vrouwen in de politiek (2019-2)

REDACTIONEEL Een eeuw vrouwen in de Hollandse politiek

MARIEKE DWARSWAARD Honderd jaar vrouwen in de politiek – honderd jaar vrouwen in de geschiedschrijving?

ANITA WIERSMA Praktisch Beleid. Vrouwen en de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen van 1946

KATJA KREDIET Krottenwijken, ‘leesclubjes’ en fabriekspijpen. De levens van Stien de Ruyter-de Zeeuw en Liesbeth Ribbius Peletier

ANNE PETTERSON Beeldessay: ‘Alleen me man mocht in het hokkie gaan, ik niet.’ De kiesrechtstrijd in Holland

IRIS KINGMA Portret: Anneke Kingma-Voorthuijsen (1921-2001)

MARIEKE DWARSWAARD Topstuk: Ballenspel ‘Verwerp hier Van Agt’

MAARTJE JANSE Column: De eerste vrouwelijke minister-president van Nederland | Lees online

EELCO BEUKERS Uithoek: De kluis van Beverwijk


Open nummer (2019-1)

REDACTIONEEL De publieke ruimte in beeld

EDDIE VAN ROON Majesteitsschennis onder koning Willem I. Hoon, laster en smaad in Zuid-Holland tijdens de Belgische Opstand

JOOST KEMPERS Opstaan voor de Leidse arbeider. Toetreding van de SDAP in de Leidse gemeenteraad 1918-1919

PETER BOOTSMA en CHRISTOPH VAN DEN BELT Stedelijke rivaliteit of economische motieven? Nieuw licht op de fusie tussen de Rotterdammer Kwartetbladen en dagblad Trouw

EELCO BEUKERS Tijdingen: Waterstaatserfgoed: monumenten in de verdrukking?

CHRISTOPH VAN DEN BELT Column: Leids mediafonds | Lees online

SIGNALEMENTEN

HENK LOOIJESTEIJN Uithoek: De Florissteen in Muiderberg

Getagd met