Boekpresentatie Ad van der Zee, De Wendische Oorlog

Afgelopen zaterdag tijdens zomervergadering van Tijdschrift Holland presenteerde voorzitter Ad van der Zee zijn nieuw boek De Wendische OorlogHolland, Amsterdam en de Hanze in de vijftiende eeuw. 

“Tussen 1438 en 1441 vochten Holland en Zeeland ter zee een kaperoorlog uit met een aantal belangrijke Hanzesteden in Noord-Duitsland: Hamburg, Lübeck, Lüneburg, Rostock, Wismar en Stralsund. Ooit waren de partijen nauwe bondgenoten geweest, maar hun onderlinge verhouding verslechterde en mondde uit in wat de Wendische Oorlog is gaan heten.” De auteur beschrijft de politieke en culturele achtergronden van het conflict en stelt de vraag of Amsterdam nu wel of geen Hanzestad was. Na een korte toelichting op het boek mochten hoofdredacteur Arjan Nobel en afscheidnemend redactielid Anne Petterson de eerste exemplaren in ontvangst nemen. De redactie wil Ad van harte feliciteren met deze publicatie!

Foto: Frank de Hoog